Ivdam Process Control | Brooks Instrument
464
page-template-default,page,page-id-464,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive,elementor-default

Brooks Instrument

Termomasena merila protoka i regulatori protoka

Merenje i regulacija masenog protoka gasova i tečnosti

Princip termomasenog merenja sa decenijama usavršavanja, razvoja novih modela i neprestanim poboljšavanjem pouzdanosti, tačnosti, ponovljivosti.

Glavne oblasti primene:

 • Vođenje procesa termičke obrade
 • Sistemi za nanošenje tankih prevlaka
 • Proizvodnja poluprovodnika i LED opreme
 • Biofarmacija, bioreaktori
 • Petrohemijska i hemijska industrija
 • Merenja protoka gasova za uzorkovanje za potrebe analitičkih uređaja

O detaljima posetite sledeći link

Brooks Instrument

Rotametri – Merila protoka sa promenljivom protočnom površinom

Više informacija

Merenje protoka koje ne zahteva električno napajanje.

Mogućnost primene u praktično svim oblastima.

Raznovrsnost materijala dozvoljava široku primenu. Merne cevi mogu biti staklene, plastične, metalne, ili presvučene Teflonom.

Integrisan igličasti ventil za ručnu regulaciju protoka, ili regulator za održavanje pritiska i/ili protoka.

Glavne oblasti primene:

 • Bazna merenja protoka tečnosti i gasova
 • Indikacija i regulacija protoka uzorka za analitičke uređaja
 • Sistemi za produvavanje
 • Protoci visokog pritiska na naftnim platformama
 • Hemijska industrija

 

Brooks Instrument

Tehnička dokumentacija

Tehničku dokumentaciju Brooks proizvoda možete naći na sledećem linku:

 

Brooks Instrument