Ivdam Process Control | Kakav je kvalitet prirodnog gasa koji koristite?
528
post-template-default,single,single-post,postid-528,single-format-standard,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive,elementor-default

Kakav je kvalitet prirodnog gasa koji koristite?

Kakav je kvalitet prirodnog gasa koji koristite?

Kvalitet prirodnog gasa koji se isporučuje ka potrošačima izuzetno utiče na potrošnju istog, a samim tim i na račune koje je potrebno platiti za utrošeni gas. JP Srbijagas preduzeće zaduženo za prodaju prirodnog gasa na veliko, kao ocenu kvaliteta gasa daje donju toplotnu moć, kao i donji Wobbeov indeks na izlazima sa transportnog sistema.

Da li ste znali da prema pravilu o radu transportnog sistema za snabdevanje prirodnim gasom ( Sl. Gl. R. Srbije br. 74/13 i 14/14 ), prirodni gas, koji se preuzima na ulazu mora biti takav da donji Wobbe-ov indeks bude u granicama od 42-46 MJ/m³?

Pojam kvaliteta gasa odnosi se na njegov hemijski sastav i posledično na njegovu donju toplotnu vrednost (koliko energije nosi). Uvozni prirodni gas je po svom sastavu 97% metan (CH4).  Preostala 3% čine teži ugljovodonici (etan, propan, butan…) kao i inerti (azot i ugljen dioksid) u tragovima. Domaći gas proizveden sa domaćih gasnih polja je relativno „slabijeg kvaliteta“ – niže donje toplotne vrednosti za oko 10% u odnosu na uvozni gas i nešto većeg sadržaja inerata. Iz prethodno navedenog, da se zaključiti da povećanim udelom domaćeg gasa, može se sniziti kvalitet gasa koji se isporučuje, što svakako nije u interesu potrošača. Uzimajući u obzir liberalizaciju tržišta prirodnog gasa u našoj zemlji, veliki potrošači opravdano su počeli da postavljaju pitanja “šta mi to plaćamo?”, odnosno kakav kvalitet gasa se zapravo isporučuje.

Čime meriti kvalitet prirodnog gasa?

Kompanija IvDam Process Control doo kao ovlašćeni predstavnik Emerson Procees Management-a, ima tu čast da Vam predstavi još jedan u nizu vrhunskih proizvoda оvekompanije. Naime, reč je o gasnom hromatografu 370XA, “mlađem bratu” gasnog hromatografa 700XA koji je neprikosnoven u analizi gasa u svetu. Po ceni daleko jeftiniji, dok po preciznosti i kvalitetu analize ni malo ne zaostaje ka već spomenutom vladaru među gasnim hromatografima.

Idealan za C6+ analizu, obračunsko merenje prirodnog gasa, Emerson Process Menagament je dizajnirao novi Rosemount Analytical 370XA GC kako bi uprostio korišćenje i smanjio troškove održavanja. Kompanija je uložila velike napore da reši neke od ključnih pitanja na polju istraživanja, proizvodnje, prenosa i skladištenja prirodnog gasa.

kvalitet gasa 2

Poslednjih godina u svetu se mnogo polemiše o kompleksnosti opreme koja se koristi u automatici, i sa tim u vezi novi Emersonov gasni hromatograf 370XA je dizajniran upravo da smanji zavisnost od učešća stručnjaka u njegovoj eksploataciji.

Tradicionalno gasni hromatografi su bili izuzetno kompleksni sistemi koji su zahtevali visoko stručne ljude za konfiguraciju, kalibraciju i rukovanje. Sa GC 370XA učinjen je veliki iskorak u tom pogledu kada se uzme u obzir da za rukovanje ovakvim uređajem je potrebna obuka operatera u trajanju od samo 30 minuta. Nije potrebno nikakvo predznanje iz oblasti hromatografije i gasnih hromatografa!

Poboljšanja u smislu lakšeg korišćenja hromatografa uključuju, lokalni operaterski interfejs (LOI) sa ekranom u boji, kao i ugrađen softverski asistent koji navodi korisnika kroz konfiguraciju i ostale operacije. Ovo zamenjuje PC softver, koji je tradicionalno korišćen u svrhu konfiguracije i omogućava svakom ko razume bazični Engleski i ume da prati jednostavne instrukcije, da pravilno održava i koristi ovaj uređaj. Tu su uključeni postupci i procedure promene kalibracionog gasa, rekalibrisanje uređaja, uključivanje automatskog programa podešavanja vremena za otvaranje ventila tokom analize i zamenu analitičkog modula u polju. Uređaj takođe automatizuje neke od uobičajenih operacija kao što je verifikacija kalibracije, čišćenje vodova, konfiguracija i kalibracija novog modula za analizu.

Kada su u pitanju troškovi održavanja, Emerson je napravio veliki pomak i u tom pogledu. Potreba za postavljanjem individualnih gasnih hromatografa na svakom mernom mestu ne samo da višestruko povećava cenu kupovine i ugrađivanja uređaja, već i znatno podiže troškove održavanja, potrošnje energije i kalibracionih gasova.

Iz tog razloga GC 370XA je dizajniran tako da može da se montira bilo na podu, zidu ili stubovima. Montaža ormana za bocu sa nosećim i kalibracionim gasom je vrlo jednostavna i pruža jasan pregled celog sistema. Uređaj ima stepen zaštite IP65/NEMA 4X, klase 1 po klasifikaciji bezbednosti i zaštite životne sredine i testiran je na temperaturnom opsegu od -20 °C to 60 °C, pa može biti postavljen bilo gde u polju bez potrebe za posebnim zaštitama u većini slučajeva. Uređaj zahteva samo 50W snage i napajanje od 24VDC prilikom uključivanja i 20W u normalnom režimu rada!

kvalitet gasa 3

Specijalni dodaci smanjuju potrošnju nosećeg gasa uz pomoć efikasnijeg dizajna, i potrošnju skupih kalibracionih gasova minimizacijom protoka u režimu pročišćavanja vodova. Takođe, sistem zamenljivih modula koji poseduje GC 370XA je jedinstven.

Za razliku od drugih, konkurentnih proizvoda, čiji moduli se ne popravljaju, već mora kompletno nov hromatograf da se nabavi, Emersonov GC 370XA može biti popravljen već na samom polju ili ukoliko je potrebno može biti odnešen u fabriku na doradu i onda biti vraćen u pogon. Sistem zamenljivih modula (komponenti) predstavljaju: GC detektori, analitički vodovi, ventili unutar analizatora i druge unutrašnje komponente. ARC savetodavna kuća, jedna od vodećih svetskih kompanija koja se bavi tehnološkim istraživanjima, se složila da je ovaj pristup mnogo isplativiji, s obzirom da je moguće umesto zamene skupog uređaja jednostavno zameniti ili popraviti neku od komponenti.

C6+ analiza za 4 minuta

U procesu obračunskog merenja gasni hromatograf služi kao ‘’kasa” koja omogućava da se odvija transakcija. 370XA je konstruisan tako da podržava kontinualnu „online“ analizu prirodnog gasa u intervalima od 4 minuta za C6+ gasove (metan, etan, propan…). Prilikom testiranja, gde je 370XA postavljan u paraleli sa već dokazanim GC 500 i GC 700XA, novi hromatograf pokazuje odlične, ako ne i bolje rezultate.

Komunikacija

U današnjoj, umreženoj industrijskoj sredini jako je važno da uređaji u polju komuniciraju sa sistemom, najbolje koristeći neki od sigurnih mrežnih standarda. 370XA poseduje dva eternet porta, digitalni ulaz i izlaz i dva analogna izlaza i dva serijska izlaza preko kojih može biti povezan sa DCS-om preko ModBus-a. Iako se mogu lako ostvariti, Wi-Fi komunikacije su izostavljene namerno zbog osetljive prirode obračunskog merenja. Ovo obezbeđuje sigurnost podataka i sprečava nedozvoljeni pristup uređaju.

Kako tehnologija automatizacije postaje sve sofisticiranija, ona često teži većoj složenosti. U današnje vreme, sa velikim manjkom stručnog osoblja, preterana komplikovanost uređaja predstavlja prepreku kontinuiranom razvoju i profitabilnosti industrijskih procesa. Emersonov novi gasni hromatograf 370XA sa povećanim stepenom automatizacije i inteligentnim softverom rešava probleme zavisnosti od visoko stručnog osoblja za potrebe instalacije, konfiguracije, kalibracije održavanja i naravno rukovanja uređajem.

Pametno ulaganje u budućnost

Jedno od javnih preduzeća koje predstavlja primer kako treba poslovati je svakako Gradska Toplana Zrenjanin koja za svoju osnovnu, ali ne i jedinu delatnost, ima proizvodnju toplotne energije za potrebe grada Zrenjanina. Želeći da poveća profit i efikasnost rada, kompanija je u aprilu ove godine odlučila da nabavi jedan gasni hromatograf radi provere kvaliteta i analize gasa koji joj biva isporučen. Ugradnjom Gasnog hromatografa 370XA ovo preduzeće spremno dočekuje sve liberalnije tržište prirodnog gasa u našoj državi i daje sebi mogućnost da izabere najboljeg snabdevača ovim energentom.

kvalitet gasa 1

GC 370XA u Gradskoj toplani Zrenjanin